Maximaliseer je pensioen:
ontdek de voordelen van een VAPZ

Als zelfstandige moet je zelf voor je pensioen zorgen. Één van de manieren waarop je dat kan doen is via een VAPZ, een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maar wat is dat precies en welke voordelen biedt het?

Video afspelen

Wat is een VAPZ?

Een VAPZ, wat staat voor “Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen“, is een Belgische fiscale en sociale pensioenregeling die speciaal is ontworpen voor zelfstandige ondernemers.

Het is een pensioenspaarplan specifiek voor zelfstandigen. Je stort elke maand of elk jaar een bedrag dat fiscaal aftrekbaar is. Het doel van een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is om zelfstandigen de mogelijkheid te bieden om aanvullend pensioen op te bouwen, met een fiscaal voordeel, bovenop het wettelijke pensioenstelsel.

VAPZ

Wie komt er in aanmerking voor een
Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen?

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is beschikbaar voor zelfstandigen in België. 
Hier zijn de belangrijkste groepen die hiervoor in aanmerking komen:

Zelfstandige
ondernemers

Dit omvat alle individuele zelfstandige ondernemers, zoals eenmanszaken, vrije beroepen, handelaars, ambachtslieden en landbouwers. Als je een zelfstandige activiteit uitoefent in België, kun je overwegen om een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen af te sluiten.

Bedrijfsleiders
van vennootschappen

Naast individuele zelfstandige ondernemers komen ook bedrijfsleiders van vennootschappen in aanmerking voor een VAPZ. Dit omvat bijvoorbeeld zaakvoerders of bestuurders van een BV (Besloten Vennootschap) of NV (Naamloze Vennootschap).

Meewerkende echtgenoten en partners

Meewerkende echtgenoten en samenwerkende partners binnen een zelfstandige activiteit kunnen ook een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen afsluiten, op voorwaarde dat ze aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoen.

Zelfstandige
helpers

Personen die als zelfstandige helper werken, kunnen in aanmerking komen voor een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, afhankelijk van hun specifieke statuut en activiteit.

Startende
zelfstandigen

Ook startende zelfstandigen kunnen een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen overwegen om vanaf het begin van hun zelfstandige carrière aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen.

Wat is een standaard VAPZ?

Een standaard VAPZ is een pensioenspaarplan dat specifiek is ontworpen voor zelfstandige ondernemers in België. Het doel hiervan is om zelfstandigen de mogelijkheid te bieden om op een fiscaal gunstige manier een aanvullend pensioen op te bouwen, bovenop het wettelijke pensioenstelsel.

Welke voordelen biedt een standaard VAPZ?

Het standaard Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen biedt verschillende voordelen, waaronder het belastingvoordeel, de vermindering van sociale bijdragen, het rendementspotentieel op gespaard kapitaal en de kostenefficiëntie.

Belastingvoordeel van een standaard Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Ten eerste, je krijgt op de gestorte premies een belastingvoordeel. Zelfstandige ondernemers kunnen de gestorte premies in hun VAPZ-contract aftrekken van hun belastbaar inkomen. Hierdoor moet de zelfstandige minder belastingen betalen. Het exacte belastingvoordeel is afhankelijk van het inkomen en de gestorte premies, maar het kan aanzienlijk zijn.

Fictieve rente en belastingvoordeel: Naast het belastingvoordeel is er nog een interessant aspect van een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen: de fictieve rente. Dit kenmerk vertegenwoordigt een kunstmatig rendement op de premies die je in je VAPZ stort. In tegenstelling tot traditionele investeringswinsten wordt dit kunstmatig rendement vastgesteld door de overheid en is deze niet gebaseerd op de werkelijke prestaties van de beleggingen in je VAPZ.

Minder sociale bijdragen

De premies van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen verminderen bovendien je sociale bijdragen, wat leidt tot nog meer besparingen. Dit zorgt ervoor dat je tot 2/3 van de gestorte premies terugkrijgt. Met andere woorden, het belastingvoordeel kan oplopen tot 64%.

Lage kosten

VAPZ-contracten hebben doorgaans lage kosten. Een belangrijk voordeel is dat er geen verzekeringstaks (0%) wordt geheven op de premies die je in je Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen stort. Dit betekent dat vrijwel alle bijdragen die je stort, worden geïnvesteerd zonder extra kosten voor belastingen of taksen.

Hoog rendement op gespaard kapitaal

Het geld dat je in een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen stort, wordt vaak belegd, en de rendementen kunnen aantrekkelijk zijn. Hoewel er geen garantie is op rendementen, hebben VAPZ-contracten historisch gezien de potentie gehad om een redelijk rendement te genereren. Dit helpt bij het opbouwen van een aantrekkelijk pensioenkapitaal.

Wat is het sociaal VAPZ?

Een sociaal VAPZ is een specifieke variant van een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen die extra voordelen biedt met betrekking tot sociale zekerheid. Het is bedoeld om zelfstandige ondernemers te ondersteunen in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.

Welke voordelen biedt een sociaal VAPZ?

Over het algemeen is een sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen gericht op het bieden van extra financiële bescherming of gewaarborgd inkomen, en zekerheid in geval van arbeidsongeschiktheid, naast de pensioenvoordelen die een standaard VAPZ biedt.

Arbeidsongeschiktheidsdekking

Een sociaal VAPZ biedt aanvullende waarborgen bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of een ongeval. Deze dekking is van groot belang voor zelfstandige ondernemers, omdat het financiële steun kan bieden wanneer ze niet in staat zijn om te werken vanwege medische redenen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de arbeidsongeschiktheidsdekking binnen een sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen:

Financiële steun: Als de zelfstandige arbeidsongeschikt wordt, kan het sociaal VAPZ voorzien in een regelmatige uitkering om te helpen bij het vervangen van het verloren inkomen. Deze uitkering kan een aanzienlijk verschil maken in het financiële welzijn van de zelfstandige en zijn of haar gezin tijdens een moeilijke periode.

Verlengde premievrijstelling: In geval van arbeidsongeschiktheid worden de premiebetalingen voor het sociaal VAPZ meestal verlengd zonder dat de zelfstandige deze premies hoeft te betalen. Dit betekent dat het VAPZ-contract actief blijft en blijft bijdragen aan de pensioenopbouw, zelfs als de zelfstandige tijdelijk niet kan werken. Dit is een waardevol voordeel omdat het de financiële lasten voor de zelfstandige verlicht.

Revalidatie en medische ondersteuning: Sommige sociaal VAPZ-contracten bieden ook revalidatie- en medische ondersteuning om de zelfstandige te helpen bij het herstel en de terugkeer naar werk zodra dit mogelijk is. Dit kan onder meer medische behandelingen, therapieën en andere noodzakelijke diensten omvatten.

Voordelen bij overlijden:

Naast de arbeidsongeschiktheidsdekking biedt een sociaal VAPZ ook voordelen bij overlijden, vergelijkbaar met een standaard VAPZ. Deze voordelen zijn bedoeld om de nabestaanden van de zelfstandige te ondersteunen in geval van overlijden. Ze kunnen onder andere bestaan uit:

Kapitaal bij overlijden: Bij het overlijden van de zelfstandige wordt er een vooraf bepaald kapitaal uitgekeerd aan de begunstigden van het VAPZ-contract. Dit kapitaal kan dienen als financiële steun voor de nabestaanden om onverwachte kosten, schulden en financiële verplichtingen te dekken.

Successierechten: In sommige gevallen kan het kapitaal bij overlijden ook gunstig zijn voor successierechten, omdat het direct naar de begunstigden gaat zonder door de erfenis te gaan.

De voorwaarden van een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

De exacte details en voorwaarden kunnen variëren tussen verschillende verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, dus het is belangrijk om de specifieke voorwaarden en mogelijkheden van het gekozen VAPZ-product te begrijpen voordat je deelneemt.

Matrix helpt je graag verder!

Wil jij graag een VAPZ afsluiten? Bij Matrix helpen we je graag verder bij het opstellen van een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen dat past bij jouw financiële doelen. Neem vandaag nog contact met ons op om je pensioenplanning te bespreken.
bal swift