FIT Subsidie

Flanders Investment & trade

Krijg tot €4500 FIT Subsidie.

Via de Vlaamse subsidie voor digitale internationale bedrijfscommunicatie

De Flanders investment and trade subsidie zorgt ervoor dat jij een website en/of video kan laten maken om je diensten kenbaar te maken in het buitenland. Daar helpen wij je graag bij. Hieronder verduidelijken we wanneer je recht hebt op de subsidie en hoe je steun van de overheid kan aanvragen. Simpel, en écht de moeite!

Aan welke voorwaarden moet jouw bedrijf voldoen?

Je hebt een KMO met Belgisch ondernemingsnummer

Je onderneming moet beantwoorden aan de Europese basisdefinitie van een kmo én een exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest.

Je bent in orde met de sociale en fiscale wetgeving
Je krijgt nog geen financiële steun van een instelling of overheid
Je bedrijf creëert tewerkstelling in Vlaanderen

De goederen en/of diensten waarvoor de website en/of video voor wordt aangemaakt, creëren bij de productie, verwerking of prestatie een duidelijke toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de rechtstreekse arbeidsplaatsen.

Je bent bereid je video/website meertalig te laten maken.

Omdat deze subsidie bestemd is voor internationale bedrijfscommunicatie, is het vereist dat deze video of website in minstens 1 taal verschillend van het Nederlands gemaakt wordt.

Je plaatst een vermelding op je website met het FIT logo.

Onderaan je website voorzien we een duidelijke vermelding met een link naar de website van Flanders Investment & Trade.

Je aanvraag indienen bij FIT subsidie

1. Log in op de website van het FIT

Surf naar deze website, klik op “subsidie aanvragen” en log in met je persoonlijke e-ID.

 

2. Vraag de subsidie aan

Kies voor “nieuwe aanvraag” en kies voor de subsidie voor “internationale bedrijfscommunicatie”. Nu dien je enkele gegevens in te geven van je organisatie.

 

3. Voeg onze offerte toe

Voeg de offerte toe (in bijlage) waarop duidelijk je project en het internationale doel nogmaals vermeld staan.

 

4. Projectcreatie

We maken het gehele project tot in de puntjes af zoals gewenst.

 

5. Factuur uploaden

Na afwerking van de video of het webproject ontvang je onze factuur. Upload deze factuur na betaling in je dossier van het FIT.

 

6. De subsidie wordt uitbetaald

Wij hebben geen vat op de timing van het FIT, maar je krijgt na het uploaden van de offerte (stapje 3) een dossierbeheerder toegewezen die je hierover perfect kan informeren.

Vraag hier uw offerte aan

In de offerte beschrijven we duidelijk het project en het internationale doel. De offerte kan u toevoegen als u de aanvraag indient.

Bij de eerste 4 aanvragen heeft u recht op €4500. Nadien of vanaf het tweede jaar €3000. Wauw!

 • Uw volledige aanvraag moet uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de uitvoering door externen ingediend worden. 
  • In geval van bewezen hoogdringendheid kan de aanvraag uitzonderlijk ingediend worden tot net voor de uitvoering door externen. Neem hiervoor altijd contact op met uw dossierbeheerder bij FIT.

  • Aanvragen ingediend tijdens de uitvoering of na de voltooiing van de opdracht worden nooit aanvaard.

 • Volledige aanvraag =
  1. Volledig ingevuld aanvraagformulier

  2. Bijlagen: kostenraming en een kopie van één of meerdere offertes

 • Bij de beoordeling van uw aanvraag houdt FIT rekening met:
  • de volledigheid van uw dossier;
  • de Vlaamse toegevoegde waarde;

  • de adviezen van uw adviseur Internationaal Ondernemen en de betrokken Vlaams economisch vertegenwoordiger.
 • FIT streeft ernaar om binnen 60 kalenderdagen na ontvangst van uw volledige aanvraag een beslissing te nemen over de toekenning van de subsidie. Maar omwille van de grote toestroom van subsidieaanvragen kan deze periode overschreden worden. De termijn kan ook oplopen voor nieuwe klanten. We danken u alvast voor uw begrip.
  • U wordt via e-mail op de hoogte gebracht van deze beslissing.

De subsidie wordt uitbetaald indien FIT uiterlijk 6 maanden na goedkeuring van uw subsidieaanvraag in het bezit is van:

 • de bewijsstukken die aantonen dat het project door externen is uitgevoerd;
 • het bewijs dat u het logo ‘Flanders – State of the Art’ heeft gebruikt. 
bal swift